[ROZWI?ZANY] Jak usun?? wirusa www1.Delta-search.com?

By | July 17, 2013

Deltasearch.com jest z?o?liwa aplikacja, który mo?na zainfekowa? komputer i sprawiaj?, ?e prawie bezu?yteczny. To wa?ne, aby pozby? si? tego wirusa, jak najszybciej, aby unikn?? utraty danych i uszkodzeniem plików na komputerze.

Poziom ryzyka: High (niebezpieczne)

Uwaga:- bezpiecznie & szybko wykry? spyware, gor?co polecamy, mo?esz u?y? naszego narz?dzia do usuwania plik wirusa Deltasearch.com.

[fixtooldb] Lokalizacja z zainfekowanych plików…


c:\program files\delta\delta\1.8.16.16\bh\delta.dll

Uwaga:-ten blok paso?ytów do pobrania przez wydawanie fa?szywych ostrze?e? lub anulowanie ich. Je?li pobieranie nie powiedzie si?, uruchom ponownie komputer w Trybie awaryjnym z obs?ug? sieci. Aby to zrobi?, wy??cz komputer i ponownie si? i natychmiast, gdy widzisz co? na ekranie, uruchomi?, naciskaj?c klawisz F8 na klawiaturze. Po tym wybierz Tryb awaryjny z obs?ug? sieci i naci?nij klawisz Enter na klawiaturze.

Teraz pobra? zalecane oprogramowanie wobec usun?? ten wirus Deltasearch.com.

narz?dzie do usuwania Deltasearch.com Virus

Usu? Deltasearch.com, usuwanie Deltasearch.com, co jest Deltasearch.com, jak pozby? si? wirusa Deltasearch.com, wyeliminowa? Deltasearch.com, usuwanie Deltasearch.com, usun?? Deltasearch.com, Deltasearch.com komunikat o b??dzie, Deltasearch.com b??d usuwania pliku lub folderu, nie mo?na usun?? Deltasearch.com: odmowa dost?pu, system windows XP nie mo?na uruchomi?, poniewa? nast?puj?cy plik jest chybianie albo zepsuty, Deltasearch.com nie jest pewien zdrowy Win32 aplikacji, aplikacja lub biblioteka DLL Deltasearch.com jest nie prawid?owy obraz okno.

R?czny proces usuwania wirusa Deltasearch.com

Uwaga: tryb awaryjny z obs?ug? sieci.

Krok: -1 Znajd? plik lub FOLDER:

Otworzy? Szukaj przez naci?ni?cie klawisza klawiatury logo Windows windows logo + F.

Wpisz nazwy folderu w polu wyszukiwania.

delta
BabylonToolbar
funmoods
Babilon
Przewód
DataMngr_Toolbar
FaceMoods
Yontoo Layers Runtime
YontooIEClient.dll

Podczas wpisywania, folderów/plików z ró?nych lokalizacji na komputerze pojawi? si? które pasuj? do tekstu.
Je?li znalezione, usu? go stamt?d.

Dla Firefoksa/u?ytkownicy

W Firefox i Mozilla Suite/SeaMonkey, typ o: config w Location Bar (pasek adresu) i naci?nij klawisz Enter aby wy?wietli? list? preferencji, jak pokazano poni?ej w Firefox 14 na Windows 7. Je?li mo?esz zobaczy? pewien stronica rezygnowa? ten przestroga przekaz, ten mog? pusty twój gwarancja!, kliknij przycisk z napisem “€ ™ ll uwa?a?, ja wierzyciel!”, aby kontynuowa?

U?yj paska “Szukaj” u góry o: config strony do filtrowania preferencje, które chcesz sprawdzi?.

-Nie Szukaj
delta
BabylonToolbar
funmoods
Babilon
Przewód
DataMngr_Toolbar
FaceMoods
Yontoo Layers Runtime
YontooIEClient.dll
jeden po drugim.

-Nast?pnie kliknij prawym przyciskiem myszy na ka?dy element znalezione i wybierz opcj? “Resetuj” lub kliknij dwukrotnie i usu? warto??.
-Zrobi?…

Krok: -2 ODINSTALOWA? Deltasearch.com:

Otwórz Mozill? i przejd? do narz?dzia >> Dodatki >> i usun?? (je?li znaleziono)
delta
Yontoo 10.16.2.9
BabylonToolbar
funmoods
Babilon
Przewód
DataMngr_Toolbar
FaceMoods
Yontoo Layers Runtime
YontooIEClient.dll

Dla u?ytkowników CHROME
Otwórz chrom i przejd? do narz?dzia >> rozszerzenia >> i usun?? (je?li znaleziono)
delta
Yontoo 10.16.2.9
BabylonToolbar
funmoods
Babilon
Przewód
DataMngr_Toolbar
FaceMoods
Yontoo Layers Runtime
YontooIEClient.dll

Je?li nadal nie pomo?e. Spróbuj nasze narz?dzie do usuwania sugerowane.

Related Post